ZÁKLADNÍ INFORMACE

pro rok 2021:

Místo a datum konání

  • Ostravice
  • 29.09.2021 - 01.10.2021
  • Hotel Sepetná – Rekreační centrum Sepetná

Podklady pro zařazení k aktivní účasti

Anotace včetně jména autorů a pracoviště zasílejte v elektronické podobě na mail: do 31.08.2021.

Termín přihlášek

Přihlášky k účasti zašlete nejpozději do 31.08.2021 on-line registrací na webových stránkách www.odfv.cz – záložka on-line registrace.

Platba

Účastnický poplatek 2000,-Kč nutno provést převodem na účet FN Ostrava, poté budete zaregistrováni (č.ú. 66332761/0710, v.s. 519902, do pozn. příjmení). Pro platící ze zahraničí číslo účtu: 66332761/0710, SWIFT kód: CNBACZPP, IBAN: CZ59 0710 0000 0000 6633 2761. Na podkladě Vámi zaslaných údajů Vám bude vystavena faktura, resp. prostý doklad o zaplacení, které Vám předáme při příjezdu.

Ve výjimečných případech možno účastnický poplatek uhradit na místě při registraci ve výši 3000,- Kč.

Účastnický poplatek je jednotný, bez ohledu na délku Vaši účasti a zahrnuje vstup na odborný program, sborník, potvrzení o účasti, občerstvení během programových přestávek odborného programu, občerstvení v průběhu středečního i čtvrtečního večera.

Technické vybavení

Přednášejícím bude k dispozici dataprojekce (prezentace z USB flash disku). Časový limit aktivních příspěvků 10min sdělení + 5min diskuze. Uvedená doba bude striktně vyžadována.

Registrace účastníků při příjezdu

  • 29.09.2021: 16.00–20.00 hod.
  • 01.10.2021: 08.00–10.00 hod.

Ubytování

Do 15. září 2021 je potřeba provést rezervaci ubytování přímo s hotelem výhradně prostřednictvím přihlašovacího formuláře v záložce ON-LINE REGISTACE

Stravování

V ceně ubytování jsou zajištěny snídaně formou švédských stolů a večeře v průběhu středečního i čtvrtečního večera. Stravenku na čtvrteční oběd je možné si objednat při rezervaci pokoje. Pohoštění v průběhu tematického a společenského večera i odborného programu zajištěno.

Kontaktní adresa

Ústav soudního lékařství
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
Tel.: +420 597 371 705
E-mail:

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK, ČS soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, ÚSL FN Ostrava, LF Ostravské university, KVVOPZ a ČAS a je hodnocena kredity v rámci postgraduálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát.