VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A KOLEGOVÉ,
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Ústav soudního lékařství FN Ostrava
LF Ostravské univerzity

Vás srdečně zvou na XXVIII. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD, které se konají již tradičně v hotelu Sepetná na Ostravici
ve dnech 29.9.2021 – 1.10.2021.

Bližší informace budou zveřejněny v průběhu následujících týdnů na webových stránkách, pozvánky s bližšími informacemi budou zaslány tradičně emailem.


Těšíme se na společně strávené chvíle s Vámi.

Kolektiv ÚSL FN Ostrava