VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A KOLEGOVÉ,
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Ústav soudního lékařství FN Ostrava
LF Ostravské univerzity

Vás srdečně zvou na XXIX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD, které se konají již tradičně v hotelu Sepetná na Ostravici
ve dnech 05.10.– 07.10.2022.

Bližší informace budou na webu zveřejněny během následujících týdnů.