VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A KOLEGOVÉ,
Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Ústav soudního lékařství FN Ostrava
LF Ostravské univerzity

Vás srdečně zvou na XXVIII. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD, které se konají již tradičně v hotelu Sepetná na Ostravici
ve dnech 29.09.– 01.10.2021.

Odborný program bude probíhat formou přednášek (10 min sdělení + 5 min diskuze) a posterů v těchto tematických blocích:

Zájemce o aktivní účast prosíme o zaslání anotace do 31.08.2021 na adresu max. 25 řádků textu. Příspěvky zájemců mohou být po ukončení akce vydány v rámci časopisu Gnosis Medica.

Závazný termín pro přihlášení k aktivní i pasivní účasti je do 31.08.2021. Přihlášky zasílejte elektronicky prostřednictvím internetových stránek. Odborný program akce bude upřesněn na internetových stránkách v průběhu září.

Ve středu dne 29.09.2021 se uskuteční výbor odborné společnosti soudních lékařů a toxikologů, který začne v 17.30 hodin.

Ve čtvrtek v prostorách Koliby bude připraven společenský večer - společenský oděv podmínkou.

Podrobné informace týkající se registrace k účasti, úhrady účastnického poplatku, rezervace ubytování, odborného programu, pokynů pro autory článků do časopisu Gnosis Medica najdete v jednotlivých záložkách na webové stránce www.odfv.cz.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, odborným garantem je MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. a bude ohodnocena 9 kredity.


Těšíme se na společně strávené chvíle s Vámi.

Kolektiv ÚSL FN Ostrava